Gona Chalak växte upp i Vivalla. I början av skoltiden var hon inte så intresserad av skolan men det ändrades då hon kom på att man kan bli vad man vill. Det gäller bara att satsa på skolan. Här berättar hon om sig, sina studier och sitt arbete. Gona finns också som juridisk rådgivare på Folkets Hus i Vivalla på onsdagar. Lyssna här!

Gona i Vivalla.

5 årsjubileum för Radio 14 idag. 263 podprogram har det blivit under den här tiden. Det firar vi idag med att vår vän Jabber intervjuar redaktör Abdullahi om de här åren.
Våra gäster genom åren har varit allt från partiledare till kommunalpolitiker, idrottare och musiker, barn och ungdomar, företagare, föreningsmänniskor med flera.
Alla program kan man lyssna på även idag, se vår sökruta, eller scrolla neråt för att lyssna på gamla program.
Vi vill också tacka våra sponsorer, ÖBO, Västerporten och Hyresgästföreningen som gör denna pod möjlig. Tack ska ni podlyssnare och intervjupersoner också ha. Och vi hoppas vi kan fortsätta med detta i många år.
/Abdullahi, Mats och Lars

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Här ovan i länken kan ni läsa på arabiska, dari, farsi, finska, franska, kinesiska, kurmanji, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, pashto, polska, romani arli, romani lovari, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani, sydsamiska, thai, tigrinja och tyska. Klicka och läs.