Radio 14 har träffat Subeyr Yassin som här berättar om projektet Skolbryggan. En satsning för att hjälpa elever med studierna i grundskolan. De har arbetat med detta sedan 2020 då de startade detta i Vivalla och projektet har nått stora framgångar i att få skoleleverna att förbättra sina studieresultat. Lyssna här hur de gått tillväga!

Skolbryggan hjälper eleverna med deras studier efter skoltid.

Ali Taleb driver företag samtidigt som han går andra året i gymnasiet. Med hjälp av UngDrive kunde han prova på att driva ett företag, få kunskap och skapa nätverk.
Nu finns UngDrive på Trainstation i Vivalla. Ali berättar mer i det här inslaget. Lyssna här!

Radio 14 produceras i samarbete med ÖBO, Hyresgästföreningen och Västerporten.

Bilden/spelaren ovan, från vänster, Allan Dahl, Ola Serneke och Amin Tysani.

Amin Tysani har vuxit upp i Vivalla. Han arbetar i egna bolag i fastighetsbranschen och berättar här om sin uppväxt i Vivalla, sitt företagande och att det faktiskt kan vara bra att komma från en förort. Lyssna här på hans berättelse.

Erik Selin och Amin Tysani.
Amin Tysani och Allan Dahl.

Amin Tysani och Micael Issa.